Intuïtieve Massage Margrit Siemerink

Training Aandacht voor Aanraken, 2x 6 dagdelen,

 

Aandacht voor Aanraken

Ik geloof
dat ik geen groter geschenk
kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien
te worden gehoord
te worden begrepen
en aangeraakt.

Uit: Virginia Satir, Menselijke Contacten, Amsterdam, 1988

In deze training gaat het over het geschenk van aanraken.

Aanraken biedt een prachtig oefenterrein voor aandachtig (mindful) aanwezig zijn. Het is een uitdagend oefenterrein, omdat je niet alleen met jezelf te maken hebt, maar ook met de ander. Je kunt daardoor bij uitstek oefenen om in contact met de ander toch goed met de aandacht bij je zelf te blijven. Je oefent om vanuit een meditatieve houding liefdevol en afgestemd aan te raken of aangeraakt te worden.

Liefdevolle aanraking – een levensbehoefte.

In onze geïndividualiseerde en stressvolle maatschappij is er steeds minder ruimte en tijd voor aanraking. En als er aangeraakt wordt, is dat vaak te hard, te abrupt, een flinke schouderklop, een speelse duw, om vooral niet soft over te komen. Terwijl we liefdevolle en afgestemde aanraking broodnodig hebben om onszelf erkend te voelen in ons bestaan, om ons bewust te worden en te verbinden met ons lichaam, om spanning los te kunnen laten. Een fijne lichte aanraking bijvoorbeeld kan helpen om je meer bewust te worden van je lichaam, een afgestemde stevige of juist heel lichte aanraking kan helpen om spanning los te laten.

Deze training biedt enerzijds een oefenweg in aandachtig aanwezig zijn in contact met de ander. En anderzijds een rustige verkenning van wat liefdevolle aanraking voor je kan betekenen, zowel in het geven als in het ontvangen.

Het aanbod bestaat uit twee delen, Aandacht voor Aanraken I en II . Elk deel omvat 6 lessen. Je begint met deel I. Als dit goed bevalt, kun je verder met deel II.

De volgende thema’s komen in de lessen aan bod en worden geoefend zowel in de gevende als ontvangende rol:

  • Aandacht en aandachtsbalans – aandacht bij jezelf, aandacht bij de ander.

  • Contact met de adem, van jezelf, van de ander.

  • Aanwezig zijn in het hier en nu, aandacht voor de grond onder je.

  • Loslaten, aandacht voor waar je (aan) vasthoudt.

  • Accepteren: oordelen en vergelijken liefdevol loslaten.

  • Toevertrouwen: aan het moment, aan het leven, aan de ander.

Door de training leer je zorgvuldig liefdevol en afgestemd aanraken, in het dagelijks leven, met de mensen om je heen; je vergroot je vertrouwdheid met aanraken; je leert een aantal basale aanraaktechnieken waarmee je je medemens een eenvoudige ontspannende behandeling kunt geven, die ook voor jou als de gever ontspannend is; je leert over hoe je ontvangt.

Aandacht voor Aanraken I

In 6 lessen van 2,5 uur verkennen we hoe je via aanraking kunt oefenen om aandachtig aanwezig te zijn. Je leert eenvoudige aanrakingstechnieken over de kleding heen, voor de verschillende lichaamsdelen, en je oefent hoe je deze kunt toepassen met volle aandacht. Elke les behandelen we een ander lichaamsdeel: rug, armen, hoofd, benen, voorkant en voeten. De bovengenoemde thema’s komen in elke les aan de orde, in de vooroefeningen en tijdens de uitwisseling.

Het eerste deel van de les omvat meditatie en oefeningen. Daarna volgt een demonstratie van mogelijke aanrakingstechnieken op de betreffende lichaamsdelen. Vervolgens oefen je in tweetallen. En daarna is er tijd voor reflectie en een nabespreking van wat je ervaren hebt.

Kosten: € 240, -

Benodigdheden: een (hoes)laken en een badlaken of (fleece)deken.

Aandacht voor Aanraken II

In deze vervolgcursus van 4 lessen gaat het om herhaling en verdieping van het geleerde uit Basiscursus I. Verschil is dat nu de al eerder genoemde thema’s centraal staan. Elke les gaat over één van die thema’s:

Het eerste deel van de les omvat meditatie en oefeningen. Daarna volgt een demonstratie van bij het thema passende aanrakingstechnieken. Vervolgens oefenen we in tweetallen. Daarna is er tijd voor reflectie en een nabespreking van wat je ervaren hebt.

De definitieve inhoud wordt uiteindelijk mede bepaald door de vraag vanuit de groep.

Kosten: € 240, -

Benodigdheden: een (hoes)laken en een badlaken of (fleece)deken.

 

 

 

 

 

Deel deze website!
Facebookpagina van de school: